Thẻ: nam châm vĩnh cửu

nam-cham (1)

NAM CHÂM VĨNH CỬU

Nam châm vĩnh cửu là loại nam châm được cấu tạo từ các vật liệu từ cứng có khả năng giữ từ tính không bị mất đi trong từ trường. Đây là loại nam châm …