Thẻ: nam châm tự động

Auto

Nam châm nâng tự động

Nam châm nâng tự động (AUTO-MAG) Nam châm nâng tự động được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh dùng để nâng các trang thiết bị bằng sắt trong …