Thẻ: nam châm đất hiếm

nam-cham (1)

NAM CHÂM VĨNH CỬU

Nam châm vĩnh cửu là loại nam châm được cấu tạo từ các vật liệu từ cứng có khả năng giữ từ tính không bị mất đi trong từ trường. Đây là loại nam châm …
1024px-Ferrofluid_Magnet_under_glass_edit

Nam châm đất hiếm

Định Nghĩa: Nam châm đất hiếm là gì? Nam châm đất hiếm hay được gọi là nam châm NdFeB, NIB, hoặc nam châm trắng bởi vì nó được cấu tạo chủ yếu của 32% Đất …